Regulaminy

 

Pliki do pobrania:

pdf

Regulamin porządku domowego

(316 kb)

pdf

Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

(340 kb)

pdf

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej.

(152 kb)

pdf

Zasady użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy.

(1 415 kb)

pdf

Aneks nr 1 do zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy.

(693 kb)

pdf

Zasady użytkowania pomieszczeń przynależnych.

(805 kb)

pdf

Zasady wymiany stolarki okiennej i jej finansowanie w zasobach mieszkaniowych

(113 kb)

pdf

Procedura przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich

(88 kb)

pdf

Regulamin gospodarki finansowej

(182 kb)

pdf

Regulamin funduszu na remonty zasobów

(208 kb)

pdf

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali

(253 kb)

pdf

Regulamin udostępniania informacji o zadłużeniach członków Spółdzielni z tytułu opłat za lokale

(709 kb)

pdf

Regulamin udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

(289 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi

(152 kb)

pdf

Regulamin oddawania w najem lokali użytkowych

(293 kb)

pdf

Regulamin oddawania w dzierżawę terenów

(276 kb)

pdf

Regulamin zbywania nieruchomości

(258 kb)

pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu

(1 907 kb)

pdf

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

(2 205 kb)

pdf

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

(95 kb)