AKTUALNOŚCI
Przetarg na wykonanie renowacji elewacji
2016-05-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15, 59-700 Bolesławiec ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji polegającej na usunięciu skażeń mikrobiologicznych i malowaniu farbami silikonowymi samoczyszczącymi budynku mieszkalnego przy ulicy Starzyńskiego 8-16 (elewacja frontowa), Jana Pawła II 6-10 (cokół - elewacja zaplecza) oraz remont elewacji ciągów garaży blok nr 11 przy ulicy Jezierskiego w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 01.06.2016 do godziny 1000 w sekretariacie Spółdzielni.

PRZETARG NA LOKAL MIESZKALNY
2016-05-18

PRZETARG NIEOGRANICZONY  USTNY  NA USTANOWIENIE  ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

przy ul. Ogrodowej 12 m 20  w Bolesławcu o pow. użytk. – 53,08 m2   

cena wywoławcza:  114.700,00 zł.

Przetarg  odbędzie się dnia  06.06.2016r. o godz. 11 00    w siedzibie  Zarządu  Spółdzielni  przy ul. Gałczyńskiego 15.

Przetarg na dostawę i montaż urządzeń fitness na siłowni zewnętrznej
2016-05-18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę i montaż urządzeń dla dorosłych „fitness” na siłowni zewnętrznej, przy placach zabaw znajdujących się na działkach nr 112/30, 121/7, 121/28, 121/37 obr. 10 m. Bolesławiec i dz. nr 534/2 obr. 13 m. Bolesławiec.

Oferty należy składać do dnia  09 czerwca 2016 r. do godz.1030 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 15 w Bolesławcu.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2016-01-27

1. ul. Małachowskiego 15/21  Powierzchnia  użytkowa 37,30 m2
2. ul. Konstytucji 3 Maja 11/26 Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnie Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych - mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY