50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
Życzenia
WALNE ZGROMADZENIE
2019-04-18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu zawiadamia
o Walnym Zgromadzeniu które odbędzie się w dniach 15-16.05.2019 r. 

CZĘŚĆ I (członkowie przynależni do ADM-1 i ADM-3) w dniu 15 maja 2019 roku
o godzinie 1600  w sali Szkoły Podstawowej nr 2  przy ul. Bielskiej nr 5  w Bolesławcu.

CZĘŚĆ II (członkowie przynależni do ADM-2 i ADM-4) w dniu  16 maja 2019 roku
o godzinie 1600 w  sali Szkoły Podstawowej nr 1  przy ul. Jana Pawła II 38 „c”
w Bolesławcu.

PLAN 2019 -FUNDUSZ REMONTOWY
2019-04-04

Fundusz remontowy z podziełm na nieruchomości - plan na 2019

ANALIZA ZUŻYCIA CIEPŁA ZA ROK 2018
2019-04-15

Osoby zaiteresowane szczegółami analizy proszone są o kontakt telefoniczny nr 756446160

NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI
2019-01-25
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
2019-01-14

ul. K.I. Gałczyńskiego 26 Powierzchnia  użytkowa 21,03 m2

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY