AKTUALNOŚCI
WALNE ZGROMADZENIE
2016-04-26

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu w Auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Tyrankiewiczów w Bolesławcu w dniach:
19.V.2016  - Cześć I (ADM-1 i ADM-3) o godzinie 1600 
20.V.2016  - Cześć II (ADM-2 i ADM-4) o godzinie 1600 

Przetarg na remont drogi i kanalizacji deszczowej.
2016-04-22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont drogi i kanalizacji deszczowej.

Oferty należy składać do 06.05.2016 r. do godz. 1030  

Przetarg na remont chodników i budowę nawierzchni.
2016-04-15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont chodników i budowę nawierzchni przy ul. Gałczyńskiego 16-34, ul. Jana Pawła II 45-50 i 11-15, ul. Cichej 9-15, ul. Starzyńskiego 18-22, ul. Buczka dz. 482/15 w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 29.04.2016 r. do godziny 1030

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2016-01-27

1. ul. Małachowskiego 15/21  Powierzchnia  użytkowa 37,30 m2
2. ul. Konstytucji 3 Maja 11/26 Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnie Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych - mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY