AKTUALNOŚCI
KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI
2016-02-11

Pisemne oferty kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu przy ul. K.I.Gałczyńskiego nr 15 , w godzinach 800 – 1400 do dnia 24.02.2016 r. do godz. 1400

Przetarg na mieszkanie
2016-02-08

ul. Zygmunta Augusta 18/33
powierzchnia użytkowa 55,60 m2 
przetarg odbędzie się dnia 22.02.2016 r.

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnie Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
1. Prezes Zarządu - mgr Piotr Hetel
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych - mgr inż. Beata Ślęzak
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY