AKTUALNOŚCI
PRZETARG NA LOKAL MIESZKALNY
2016-07-28

PRZETARG NIEOGRANICZONY  USTNY  NA USTANOWIENIE  
ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO
-przy ul. Małachowskiego 15 m 11 o pow. użytk.– 63,60 m2
-3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój- piętro drugie,  
cena wywoławcza  153.000,00zł.
Przetarg  odbędzie się dnia  03.08.2016r. o godz. 11 00   w siedzibie  Zarządu  Spółdzielni  przy ul. Gałczyńskiego 15.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2016-01-27

1. ul. Małachowskiego 15/21  Powierzchnia  użytkowa 37,30 m2
2. ul. Konstytucji 3 Maja 11/26 Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnie Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY