AKTUALNOŚCI
SKŁAD RADY NADZORCZEJ 2016-2019
2016-05-30


Prezydium Rady
1. Hetel Piotr - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łomotowski Kazimierz -  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Gęsikowska Marta - Sekretarz
Komisja Rewizyjna
1. Gajda Jerzy -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Fall Grażyna - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Kulesza Roman -  Członek 

1. Stachów Jadwiga -  Członek Rady Nadzorczej

Przetarg na wykonanie remontu podestów i wiatrołapów
2016-06-27

Oferty należy składać do 08.07.2016 r. do godz. 1030  

PRZETARG NA LOKAL MIESZKALNY
2016-05-18

PRZETARG NIEOGRANICZONY  USTNY  NA USTANOWIENIE  ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

przy ul. Ogrodowej 12 m 20  w Bolesławcu o pow. użytk. – 53,08 m2   

cena wywoławcza:  97.495,00 zł.

Przetarg  odbędzie się dnia  30.06.2016r. o godz. 11 00    w siedzibie  Zarządu  Spółdzielni  przy ul. Gałczyńskiego 15.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2016-01-27

1. ul. Małachowskiego 15/21  Powierzchnia  użytkowa 37,30 m2
2. ul. Konstytucji 3 Maja 11/26 Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnie Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY